Pages

Selasa, 08 November 2011

Sunda tentang bewara (pengumuman).

Béwara pikeun para siswa-siswi SMA Negeri 2 Ciamis, mimiti seméster kadua, kagiatan ékstrakurikulér di sakola bakal nambahan. Lian ti kagiatan olahraga jeung kasenian, aya deui nya éta latihan jurnalistik jeung diskusi. Latihan jurnalistik diaksanakeun saminggu dua kali. Waktuna Senén jeung Kemis. Masing-masing dua jam. Tabuh 08.00 nepi ka 10.00 WIB, pikeun siswa-siswa kelas X. Tabuh 14.30 nepi ka 16.30 WIB, keur siswa- siswi kelas XI jeung XII.

1 komentar: